ვაშლი

გალა

გოლდენ დელიშესი

გრანი სმიტი

პინოვა

რედ დელიშესი

ჯონაპრინს

გოლდენ პარსი

ფუჯი

ჯონაგოლდი

აიდარედი

ელსტარი-ვალსტარი

გოლდენი