კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, მცხეთის რაიონი, სოფელი ქსოვრისი

ტელ: +995 591 224592

Facebook: @ხიჩატელი